6- Campo de Fútbol A Xungueira

Dirección:
Lugar La Xungueira s/n 33740 Tapia de Casariego